چیز عجیب و غریب است که با وجود حضور علی کریمی در برنامه ۹۰ امضا