اولین پرواز تل آویو به دهلی نو از طریق آسمان عربستان سعودی