لیلا حاتمی و مانی واقعی پشت صحنه یک حزب برای نشان دادن این فیلم در برلین / عکس