هفدهمین هفته از لیگ برتر فوتبال بانوان; بم در ایران هنوز