علیرضا قربانی بهترین خواننده موسیقی معاصر/ مهدی یراحی بهترین خواننده پاپ