اطلاعات جامع از بازی Kingdom Hearts 3 منتشر شد [پخش]