دورتموند را شکست داد و به روز رسانی همسایه بایرن مونیخ,