حضور فرمانده ارتش پاکستان در یک کنفرانس در مورد امنیت در کابل