یورش صهیونیست ها در کرانه/ ۱۳ فلسطینی بازداشت شدگان