ساخت گرانترین خودروی شاسی بلند جهان توسط یک شرکت چینی!