آغاز مراسم معارفه از فرمانده جدید نیروی دریایی و ارتش