قیمت و شرایط فروش لیفان 820 است. لیفان x50 و لیفان x60