راه برای جلوگیری از بارداری, اگر تنبل تخمدان ها شما باید