آغاز طوفان شاگردان گل اول از بیت المقدس ... / ایران 2 - پاناما 1; نمی تواند پیروزی در برابر R ... و بد بدن!