رئیس جمهور اسرائیل: نتانیاهو نه من / در فقره سه سال و نیم می گویم