مازندران قهرمان مسابقات کاراته جوانان در انتخاب تیم ملی دختران