دفاع از مغلوب ساختن پیشی جستن تصمیم گیری در مورد قدس/تکرار اتهامâ € Œهای واشنگتن درباره ایران/ چشم انداز سفر وجود دارد به سرزمین های اشغالی