لیست بازیکنان واقعی و به نبرد با پاریس سنت ژرمن (عکس)