واقعی است. لاتزیو و ناپولی صعود بود/ بارسلونا حذف شد