از ویژگی های یکپارچه بلوتوث ویندوز 10 از مایکروسافت به زودی از راه خواهد آمد