تکمیل اطلاعات در سیستم زیارت; شرایط حل و فصل در کاروان های حج ۹۷