در جلسه کمیته انضباطی, علی کریمی چه گذشت/ اظهارات جنجالی جادوگر