آخرین وضعیت میزبانی تیم های ایرانی و عربستانی از زبان علی کفاشیان