انفجار در کارخانه کشتی سازی هند/ ۵ نفر کشته و ۱۱ تن مجروح شدند