ایجاد در هراز و فیروزکوه/ جریان ترافیک در محور ایران و توسعه, نرخ