رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد مادران آنها چه گفت ؟