کمک یک و نیم میلیارد دلار از عربستان سعودی به عراق/ ۵ میلیون سهم از ترکیه