اسراء "استقلال" در آستانه حضور در لیگ قهرمانان به این دلیل برای این سفر راز؟!